ПРАВИЛА ЗАМОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВИХ КАРТ Bolf.ua - ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КЛІЄНТІВ

ПРАВИЛА ЗАМОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВИХ КАРТ Bolf.ua - ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КЛІЄНТІВ

§ 1.

 • Використанні у даних Правилах визначення означають:
 • 1) Оферент подарункової карти (іменований далі: Оферент) - «BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ» SPÓŁKA KOMANDYTOWA (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «BOLF» з місцезнаходженням у Зеленій Гурі, внесене за номером: 0000529285 до реєстру підприємців Державного Судового Реєстру Районним Судом в Зеленій Гурі - VIII Господарський Відділ Державного Судового Реєстру, ІПН: 9291861928, адреса: вул. Кожуховська 32, 65-364 м. Зелена Гура, Польща;
 • 2) Подарункова карта (іменована далі: Карта) - генерується Оферентом, електронна форма карти на пред'явника у формі буквено-цифрового або цифрового коду (записана у цифровому форматі або у формі картки), що підтверджує право її Користувача на заміну накопичених на Подарунковій карті коштів на товари, в залежності від типу Карти - або у інтернет-магазині Bolf.ua з певним терміном дії, з електронно приписаною інформацією про кошти на Карті із застереженням, що Карта не є платіжною і не є грошовим інструментом в тлумаченні чинних положень законодавства, зокрема на подарункову карту не поширюється закон про податок від товарів і послуг, а тим самим Оферент видає клієнту виключно документ придбання Карти. Карта не може бути використана у іншому магазині Оферента, крім зазначеного на Картці;
 • 3) Клієнт - особа, яка отримала Картку від Оферента;
 • 4) Користувач - кожен пред'явник Карти;
 • 5) Кошти доступні для використання – призначена сума за вибором Клієнта, на яку Користувач може купувати товари, продавані у відповідному магазині Оферента; вартість Карт в онлайн-магазині Bolf.ua: 650 грн, 1300 грн, 2000 грн, 3000 грн, 6500 грн;
 • 6) Інтернет-магазин Bolf.ua - інтернет-магазин за адресою https://www.bolf.ua/, що надає можливість використання Карти, призначеної для інтернет-магазину;
 • 7) Угода - виконана з використанням Карти операція, яка полягає у заміні Карти на товари, причому кожен тип Карти в період її дії може використовуватися Користувачем багаторазово до вичерпання коштів на даній Карті; після проведення угоди права, що виникають з Карти закінчуються і її Користувач не може висувати будь-які вимоги до Оференту, зокрема щодо вартості або цінності Карти.
 • 8) transakcja – dokonana przy użyciu Karty operacja polegająca na wymianie Karty na towary, przy czym każdy rodzaj Karty, w okresie jej ważności, może być wykorzystany przez Użytkownika wielokrotnie aż do wyczerpania wartości danej Karty; po dokonaniu transakcji prawa wynikające z Karty wygasają i jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania.

§ 2.

 • 1. Карти мають форму літеро-цифрового коду, що є електронним носієм коштів, доступних для використання, внесених до графічного оформлення Карти.
 • 2. Карта призначена виключно для реалізації угоди.
 • 3. Карта має строк дії, тобто накопичені на Карті кошти підлягають обміну на товари виключно у строк, зазначений на Карті. Після закінчення терміну дії Карта стає недійсною, а її Користувач не може висувати жодних вимог Оференту, зокрема щодо її вартості або коштів, доступних для використання.
 • 4. Оферент Карти не несе відповідальності за помилки Клієнта при оформленні картки, що призведуть до доставки її не тій особі (наприклад, помилково вказану адресу електронної пошти Користувача). Клієнт або Користувач має право заявити про втрату або пошкодження Картки з метою її блокування. Блокування Картки виконується негайно, максимум на наступний робочий день.
 • 5. Клієнт, який є споживачем, має право відмовитися від договору купівлі картки протягом 14 днів з моменту її надіслання за адресою, вказану клієнтом. Відмова може бути оформлена у вигляді електронного повідомлення, надісланого на адресу Оферента. У такому разі дезактивація Карти виконується негайно, не пізніше ніж на наступний робочий день після отримання Оферентом повідомлення про відмову Клієнта від договору купівлі Карти.
 • 6. Відмовляючись від договору купівлі Карти (тобто відправляючи повідомлення з відмовою від купівлі Карти), Клієнт гарантує, що до часу дезактивації Карти не скористається нею. У разі, якщо у період між отриманням повідомлення від Клієнта про відмову від договору купівлі Карти та її дезактивацією Користувач скористався карткою, Оферент звільняється від обов'язку повернення Клієнту оплати за Карту.

§ 3.

 • 1. Умовою відправлення Карти Користувачу є її поповнення Клієнтом на суму, що надається до використання.
 • 2. Оферент не несе відповідальності за відсутність можливості реалізації Карти через обставини, за які не несе відповідальності, зокрема щодо закінчення терміну дії Карти або занадто низькою сумою, яка доступна до використання по відношенню до цін товарів в інтернет-магазині.
 • 3. Оферент не є стороною правовідносин між Користувачем та Клієнтом.

§ 4.

 • 1. Карту може реалізувати виключно Клієнт, який увійшов у свій аккаунт у інтернет-магазині.
 • 2. Карта може бути придбана Клієнтом за допомогою наданого Оферентом на сайті www.bolf.ua додатка.
 • 3. Для купівлі Карти, у цифровій формі, Клієнт зобов'язаний діяти відповідно до процедури, зазначеної у додатку.
 • 4. За допомогою програми Клієнт може вибрати наступні параметри цифрової Карти: номінал Карти (сума доступна для використання), термін дії Карти, дані Користувача (адресу електронної пошти), дату доставки, індивідуальне текстове повідомлення Користувачеві.

§ 5.

 • 1. Користувач може реалізувати виключно Карти, попередньо активовані Клієнтом за допомогою їх поповнення на суму коштів для використання.
 • 2. Карти не можуть бути обміняні на грошовий еквівалент.
 • 3. Оферент, з метою захисту інтересів Клієнта або Користувача, залишає за собою право тимчасово заблокувати можливість використання Карти на вимогу Клієнта або Користувача.
 • 4. Користувач Карти у інтернет-магазині Bolf.ua реалізує її за допомогою введення коду Карти у полі: «Місце для введення коду» ПІН-коду. Вартість вмісту кошика буде автоматично знижена на розмір коштів, доступних до використання на день виконання покупок. Проведена операція рівнозначна купівлі та підлягає оподаткуванню.
 • 5. Триразове неправильне введення ПІН-коду призведе до блокування Карти. Карту можна розблокувати зателефонувавши на гарячу лінію Bolf.ua: (044) 333- 43- 66. Карта зчитується виключно у електронному середовищі, тобто, при її використанні, кожна операція підлягає перевірці для визначення коштів, доступних для використання у інтернет-магазині.
 • 6. У разі, якщо вартість придбаних Користувачем товарів, перевищує кошти, доступні для використання, угода може бути реалізована за умови оплати Користувачем різниці у ціні згідно з правилами інтернет-магазину.
 • 7. У разі, якщо ціна придбаних Користувачем товарів нижче коштів доступних для використання, у такому випадку інші кошти на Карті можуть бути використані у термін дії Картки. Можливість виплати невикористаних коштів з Картки готівкою відсутня.
 • 8. Клієнт може використовувати тільки одну Карту для одного замовлення. Карти не можна об'єднувати.
 • 9. Використання Карти може поєднуватися з наявними у користувача знижковими кодами.

§ 6.

 • 1. Карта може бути використана у період дії вказаний на Карті до моменту виконання угоди або до моменту її блокування на вимогу Клієнта або Користувача.
 • 2. У разі втрати Карти Оферент може її заблокувати на вимогу Користувача, переданим по гарячій лінії або електронним повідомленням за адресою: https://www.bolf.ua/. Оферент не несе відповідальності за операції, виконані Користувачем Карти, до отримання заявки. Карта блокується при умові зазначення Користувачем знижкового коду, приписаного до карти.
 • 3. Оферент має право відмовити в реалізації Карти у таких випадках:
  • a. закінчення терміну дії Карти;
  • b. відсутність на Карті коштів доступних для використання по відношенню до ціни товарів що замовляються Користувачем;
  • c. виникнення технічних проблем, які зроблять використання Карти неможливим з незалежних від Оферента причин.
 • 4. Реалізація Карти Користувачем можлива навіть тоді, коли Користувач отримав карту незаконним шляхом, якщо тільки Карта не буде до цього заблокована Оферентом Карти, у термін зазначений у цих Правилах.
 • 5. Реалізація Карти Користувачем можлива навіть тоді, коли Користувач отримав карту незаконним шляхом, якщо тільки Карта не буде до цього заблокована Оферентом Карти, у термін зазначений у цих Правилах.
 • 6. У разі обліку рекламації товару на користь Клієнта, при проблемах з реалізацією угоди за допомогою Карти, Користувач повідомить про це Оферента допомогою гарячої лінії або за електронною поштою: ok@bolf.ua.
 • 7. Рекламації, пов'язані з Картами, будуть розглядатися Оферентом у письмовій формі протягом 14 днів з моменту подачі письмової рекламації Клієнтом або Користувачем. Рекламації можуть подаватися у письмовій формі на адресу Оферента.

§ 7.

 • 1. У питаннях неврегульованих положенням цих Правил, застосовуються відповідні положення законодавства.
 • 2. Клієнт перед внесенням грошових коштів на Карту, а Користувач перед використанням Картки зобов'язані ознайомитися з цими Правилами та дотримуватись їх.
 • 3. Текст цих Правил доступний на інтернет-сайті https://www.bolf.ua/ і в офісі Оферента у м. Зелена Гура по вул. Кожуховська 32, Польща. Оферент зобов'язаний передати Клієнту Користувачеві ці правила у письмовій формі на кожну вимогу.
 • 4. Оферент залишає за собою право внесення в будь-який момент змін у ці правила або відмовитись від програми без вказання причини. Про зміни Оферент повідомить за 3 дні до їх введення на сайті інтернет-магазину за адресою https://www.bolf.ua/, а також у офісі Оферента у Зеленій Гурі по вул. Кожуховська 32, Польща. Зміни Правил не можуть порушувати прав Клієнтів, які придбали карту до зміни Правил.
pixel