РЕГЛАМЕНТ АКЦІЇ - Зроби покупки на 2000 гривень і отримай майку за 10 гривень

РЕГЛАМЕНТ АКЦІЇ
„Зроби покупки на 2000 гривень і отримай майку за 10 гривень”

§ 1.

Визначення

 • Терміни, що використовуються в цьому Регламенті, мають таке значення:
 • 1.1 Організатор– Bolf Sp. z o.o. Sp.k. з місцезнаходженням в Польщі в м. Зелена Гура, адреса вул. Кожуховська 32, 65-364, внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру Окружним судом у м. Зелена Гура, Польща, 8-м Господарським відділом Національного судового реєстру, під номерами KRS: 0000529285, NIP: 9291861928, REGON: 360003583, адреса електронної пошти: ok@bolf.ua , номер тел. +38 044 333 43 66
 • 1.2 Акція промо-акція під назвою "Зроби покупки на 2000 гривень і отримай майку за 10 гривень", що проводиться згідно з правилами, визначеними в Регламенті;
 • 1.3 Регламент – правила проведення Акції;
 • 1.4 Магазин – інтернет-сервіс, доступний за адресою: www.bolf.ua, за допомогою якого Клієнт може, зокрема, розміщувати Замовлення;
 • 1.5 Замовлення – волевиявлення Покупця, спрямоване безпосередньо на укладення договору купівлі-продажу Товару з Організатором, оформлене через Магазин, із зазначенням, зокрема, виду та кількості Товару;
 • 1.6 Клієнт – фізична особа, якій законом надано правоздатність розміщувати Замовлення в Магазині;
 • 1.7 Споживач – фізична особа, яка вчиняє правочин, безпосередньо не пов'язаний з її господарською або професійною діяльністю;
 • 1.8 Товар – продукція, що пропонується для продажу в Магазині;
 • 1.9 Учасник – повнолітня фізична особа, яка є Клієнтом та Споживачем і відповідає умовам Регламенту;
 • 1.10 Акційний продукт – випадково вибраний комісією, призначеною Організатором, товар вартістю 399 гривень, представлений як Товар в Магазині, який Учасник має право придбати за акційною ціною 10 гривень після виконання умов Акції.

§ 2.

Основні положення

 • 2.1 Регламент визначає умови проведення Акції, в тому числі права та обов'язки Організатора та Учасників.
 • 2.2 Акція триває на території України з 31.03.2023 р., 0:00 до 02.04.2023 р., 23:59.
 • 2.3 Для того, щоб скористатися Акцією, Учасник повинен бути ознайомлений з Регламентом, з яким Учасник виражає згоду, поставивши відмітку у відповідному полі при здійсненні покупки в Магазині.
 • 2.4 До участі в Акції не допускаються Організатор, працівники, асоційовані особи Організатора, а також близькі члени їхніх родин (тобто подружжя, діти, батьки, рідні брати та сестри).
 • 2.5 Участь в Акції є добровільною.

§ 3.

Умови та правила проведення Акції

 • 3.1 Акція полягає у наданні права придбати Акційний продукт за ціною 10 гривень кожному Учаснику, який здійснить покупку Товару на загальну суму не менше 2000 гривень в Магазині в рамках одного Замовлення в період проведення Акції.
 • 3.2 Витрати на доставку та подарункову упаковку не включаються до ліміту суми, зазначеної в пункті 1 вище.
 • 3.3 В рамках одного Замовлення на загальну суму не менше 2000 грн Учасник має право придбати лише один Акційний продукт, навіть якщо Учасник купує Товари в цьому Замовленні на загальну суму, кратну 2000 гривень.
 • 3.4 Учасник отримує Акційний товар разом із Замовленням у строки, визначені регламентом Магазину
 • 3.5 Учасник може скористатися Акцією більше одного разу протягом періоду проведення Акції.
 • 3.6 Учасник, який здійснив покупку в рамках Акції, має право відмовитися від договору купівлі-продажу на умовах, передбачених регламентом Магазину та законодавством.
 • 3.7 Якщо в результаті відмови від договору загальна сума Замовлення Учасника становить менше 2000 гривень, Учасник зобов'язаний відмовитися від договору також в частині придбання акційного товару і повернути його в незмінному стані разом з іншими товарами, на які поширюється відмова від договору.
 • 3.8 Якщо повернутий Акційний товар має сліди використання, Організатор стягує з Учасника його вартість у розмірі 399 гривень. Ця сума буде вирахувана Організатором з ціни продажу, що підлягає поверненню, сплаченої Учасником за Товар, повернутий без попередньої вимоги про оплату. Решта ціни продажу буде повернута Учаснику.
 • 3.9 Учасник, поставивши відмітку у відповідному полі під час оформлення Замовлення, погоджується з тим, що Організатор може стягнути з нього суму в розмірі 399 гривень у випадку повернення Акційного товару в стані, що має сліди використання, і що Організатор може без попередньої вимоги про оплату вирахувати цю суму з відшкодовуваної ціни продажу повернутого Товару, сплаченої Учасником. Висловлення згоди, зазначеної в цьому розділі, є умовою участі в Акції.
 • 3.10 У випадку, якщо повернутий Акційний товар має сліди використання, а ціна продажу повернутого Товару є нижчою за суму 399 гривень, Організатор вирахує цю суму з суми відшкодування ціни продажу повернутого Товару, і, в свою чергу, вимагатиме від Учасника сплатити решту суми, яка не була перерахована в результаті зробленого вирахування.
 • 3.11 Положення § 3, пункти 7 - 10 Регламенту не обмежують права Учасника на відмову від договору, укладеного дистанційно, відповідно до Закону "Про права споживачів".
 • 3.12 Учасник не може вимагати, щоб Акційна продукція мала особливі характеристики, в тому числі не може впливати на вибір кольору або дизайну майки, оскільки вони обираються випадковим чином комісією, призначеною Організатором.
 • 3.13 Акція не поєднується з будь-якими іншими акціями або маркетинговими заходами Організатора.
 • 3.14 Акційний продукт не підлягає обміну, зокрема на інший товар, послугу або грошовий еквівалент, і, крім того, не може бути предметом купівлі-продажу, окрім як відповідно до цього Регламенту.
 • 3.15 Організатор залишає за собою право виключити з Акції Учасників, які порушують положення Регламенту або не відповідають вимогам, викладеним в Регламенті.

§ 4.

Скарги

 • 4.1 Учасник має право подавати скарги, що стосуються Акції: електронною поштою на адресу: ok@bolf.ua або в письмовій формі листом на наступну адресу: BOLF Sp. z o.o. Sp. k., вул. Кожуховська 32, 65-364 Зелена Гура, Польща.
 • 4.2 Скарга повинна включати ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, адресу проживання Учасника, а також детальний опис та обґрунтування скарги.
 • 4.3 Скарги будуть розглянуті протягом 14 днів з моменту їх отримання Організатором.
 • 4.4 Учасник буде повідомлений про вирішення поданої скарги електронною поштою, яка вказана в скарзі, або в письмовій формі на домашню адресу, вказану Учасником, залежно від того, яким чином була подана скарга.

§ 5.

Персональні дані

 • 5.1 Персональні дані учасників будуть оброблятися відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС та іншими законодавчими актами про захист персональних даних.
 • 5.2 Організатор є адміністратором персональних даних Учасників.
 • 5.3 Персональні дані Учасників обробляються виключно в цілях, пов'язаних з проведенням Акції та реалізацією Акційної продукції. Персональні дані у формі, що дозволяє ідентифікувати конкретну особу, зберігатимуться не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки. Персональні дані не будуть передані третім особам або міжнародним організаціям і не будуть використовуватися для прийняття рішень на основі автоматизованої обробки даних.
 • 5.4 Надання персональних даних є добровільним, і Учасник має право вимагати доступ до наданої ним інформації, яка становить персональні дані, право на виправлення, видалення або обмеження обробки, право на відкликання згоди на обробку та право на передачу даних. Крім того, Учасник має право в будь-який час відкликати надану згоду, не впливаючи на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання, а також право подати скаргу до наглядового органу.
 • 5.5 Для того, щоб скористатися вищезазначеними правами, Учасник може зв'язатися з Адміністратором за електронною адресою social@denley.pl або з Уповноваженим із захисту даних за електронною адресою iod@bolf.com.
 • 5.6 Згода на обробку персональних даних є добровільною, однак відсутність згоди на обробку Ваших персональних даних не дозволить Вам взяти участь в Акції.
 • 5.7 Учасник дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Умов, поставивши відмітку у відповідному полі при оформленні Замовлення.

§ 6.

Заключні положення

 • 6.1 Цей Регламент доступний у письмовій формі в офісі Організатора в Польщі, в м. Зелена Гура за адресою: вул. Кожуховська, 32, а також в електронній формі на веб-сайті https://bolf.ua/. Електронна версія Регламенту надається у спосіб, що дозволяє отримувати, відтворювати та записувати зміст Регламенту за допомогою системи інформаційних технологій, якою користується Учасник, тобто у форматі html.
 • 6.2 Акція не є рекламною лотереєю в розумінні статті 2(1) пункту 10 Закону від 19 листопада 2009 року "Про азартні ігри" (Законодавчий вісник 2023 р., поз. 227) і не підпадає під дію правил, що містяться у вищезазначеному Законі та підзаконних актах, що його імплементують.
 • 6.3 Організатор повинен дотримуватися правил надання електронних послуг.
 • 6.4 Умови надання послуг за допомогою електронних засобів, в тому числі технічні вимоги, необхідні для взаємодії з системою передачі даних веб-сайту Магазину, на якому доступна Акція, повинні відповідати умовам, зазначеним у правилах та положеннях Магазину, а саме: відповідність системи передачі даних, що використовується Учасником, наступним мінімальним технічним вимогам: a) інтернет-браузери на вибір: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, b) мінімальна роздільна здатність екрану 1024x768, c) Java Script; доступ до комп'ютерної робочої станції або термінального пристрою з доступом до Інтернету.
 • 6.5 Організатор забезпечує Учаснику доступ до актуальної інформації про специфічні ризики, пов'язані з використанням послуг, що надаються в електронному вигляді, на веб-сайті Магазину.
 • 6.6 Організатор залишає за собою право припинити Акцію в будь-який час без пояснення причин. Інформацію про дострокове припинення Акції Організатор публікує на сайті Магазину за 2 дні до запланованої дати припинення Акції.
 • 6.7 Організатор залишає за собою право вносити зміни до Регламенту, за умови, що такі зміни не можуть порушувати права, набуті Учасником на підставі цього Регламенту. Будь-які зміни будуть оформлені у вигляді додатків до Регламенту, позначених порядковим номером і датою. Додатки до Регламенту будуть оголошені таким же чином, як і оголошення Регламенту.
 • 6.8 Якщо будь-яке положення цього Регламенту виявиться недійсним, недієвим або таким, що не підлягає примусовому виконанню, або буде визнано таким рішенням адміністративного органу чи судовим рішенням, або якщо зміниться правовий статус чи тлумачення закону, що унеможливить примусове виконання певних положень цього Регламенту, решта положень цього Регламенту залишаються чинними, а Організатор, керуючись добросовісними намірами та необхідністю захисту прав споживачів, встановить положення, яке підлягає примусовому виконанню, з наслідками, максимально наближеними до первісних положень.
 • 6.9 Цей Регламент є єдиним документом, що встановлює правила проведення Акції. Реклама, оголошення та рекламні матеріали, пов'язані з Акцією, носять виключно інформаційний характер. У питаннях, не охоплених цими Умовами, відповідно застосовуються положення Регламенту Магазину та положення чинного законодавства.
pixel